Yuste Assessors
Teléfono 973 72 74 47, consulta gratis

El compromis de la feina ben feta!

Vostè està aquí » Serveis

Els nostres serveis

Gestio laboral

• Apertura de centre de treball
• Habilitacio de llibres de visita
• Alta d'empresa a la TGSS ( sol·licitud de codi de compte de cotitizacio)
• Redacció de contractes de treball
• Pròrrogues de contractes i modificacions contractuals
• Confeccio de nomines y pagues extraoridinàries
• Confecció de cotitzacions a la seguretat social
• Declaracions trimestrals del irpf model 110
• Declaracio anual de retencions model 190
• Tramitacio de sol·licitud d´ atur
• Tramitació d´ informes d'accidents de treball i incapacitat temporal
• Atenció a les inspeccions de treball
• Inclusió de familiars en la targeta de la seguretat social
• Certiticats de retencions efectuades als treballadors
• Solicitud de certificats a la tgss de corrent de pagament
• Reposició d'etiquetes fiscals
• Calendari laboral
• Consultes de caracter laboral en general

Qué li oferim?

Tenim vocació d'oferir un servei integral al client, qui podrà disposar d'un ventall de serveis on podrà escollir l'opció que més li convingui. Li garantim que es sentirà realitzat en l'assessorament i el servei encomanat.
» Otros enlaces: Consulta Online

Comptable

• Confecció de la comtpabilitat empresarial
• Enregistrament dels llibres mercantils
• Confecció dels comptes anuals

Jurídic

• Assessorament jurídic en general
• Civil: patrimonial, contractual i familiar
• Mediació familiar
• Penal
• Laboral
• Conciliacions laborals
• Administratiu

Assegurances

Assegurances en totes les seves possibilitats

 

Inmobiliaris

Serveis inmobiliaris

Reunificació de prèstecs i hipoteques

Fiscal

• Altes fiscals d'empreses
• Altes i baixes d'obligacions fiscals
• Confecció d'acord amb el calendari fiscal dels impostos periodics
• Assessorament sobre estimacions fiscals . Directa, directa simplificada, objectiva
• Declaracions de renda
• Impostos de societats

 

Psicologics i Pericials

• Confecció d'informes judicials
• Sessions de terapia

 

Extranjers

Presentació de sol·licituts de permisos de residencia i treball

Societats

• Assessorament sobre idoneïtat del tipus de societat a constituir
• Tramitacio de la capitalitzacio de l'atur i gestio de constitucio de qualsevol tipus de societat
• Mercantils: limitada, anònima, patrimonial
• Civils: comunitats de bens, civils particulars
• Laborals:.limitades , laborals, cooperatives de treball associat
• Cooperatives en general

 

Comunitats de propietaris

• Constitucio de comunitats de propietaris
• Administracio mensual de finques
• Pressupostos de reparacions
• Comptabilitats de les comunitats

© Copyright 2010 - All Rights Reserved | www.YusteAssesors.com